آرشیو برچسب ها : سروتونین

ین فایل صوتی، پنجمن و آخرین فایل از سری آموزشی هست  که در آن، داشتن رابطه زناشویی سالم را با دیدن پورنوگرافی، از نظر علمی مقایسه میکنیم. پورن، الگوی الهی و طبیعی میل جنسی در انسان را خراب میکند و یک اعتیاد است که شبیه کوکایین است. در این فایل به اثرات ترشح سروتونین هنگام […]

ین فایل صوتی، چهارمین فایل از  آموزش چند جلسه ای هست  که در آن، داشتن رابطه زناشویی سالم را با دیدن پورنوگرافی، از نظر علمی مقایسه میکنیم. پورن، الگوی الهی و طبیعی میل جنسی در انسان را خراب میکند و یک اعتیاد است که شبیه کوکایین است. در این فایل به اثرات ترشح  آکسی توسین  […]

این فایل صوتی، اولین فایل از یک آموزش چند جلسه ای هست  که در آن، داشتن رابطه زناشویی سالم را با دیدن پورنوگرافی، از نظر علمی مقایسه میکنیم. پورن، الگوی الهی و طبیعی میل جنسی در انسان را خراب میکند و یک اعتیاد است که شبیه بقیه اعتیادها است. دکتر کَسلمن و همکارش، روند یک […]