نوشته‌ها

اولویت با ترک شهوت

اولویت با ترک شهوت

/
اگر به شهوترانی دچار هستیم، رهایی از شهوت مهمترین اولویت ما د…
کثرت دلیل بر صحت نیست

کثرت دلیل بر صحت نیست

/
در این فایل صوتی در رابطه با این موضوع صحبت می کنیم که آیا کثرت تعدا…
مقایسه باور ثروت وشهوت

مقایسه باور ثروت و شهوت

/
در این فایل صوتی به مقایسه باورهای ثروت ساز و باورهای ترک شهوت…