نوشته‌ها

زلزله کرمانشاه

تسلیت بابت زلزله غرب کشور

/
ضمن تسلیت بابت زلزله دیشب در کرمانشاه و شهرهای دیگر، برای بازماندگان…