نوشته‌ها

ازدواج آسان - مهریه

ازدواج آسان قسمت 5 - مهریه

/
مهریه زیاد، نشانه ارزش زن یا عاملی برای استحکام رابطه نیست!! …