آرشیو برچسب ها : پارافیلیا

سلام خدمت کاربران عزیز مس به طلا در این فایل صوتی، راجع به این موضوع صحبت میکنیم که با ترک چشم چرانی، درنهایت قرار است چه چیزی عاید ما شود؟ آیا با نگاه نکردن به این همه خانم و آقایان مختلف در جامعه، چیزی را از دست میدهیم یا بدست می آوریم؟ داستان دوست من […]

سلام خدمت کاربران عزیز مس به طلا. در این فایل صوتی، یک نکته دیگر در رابطه با کنترل چشم و ترک چشم چرانی ذکر میکنیم. نام این تمرین را تمرین یک ثانیه گذاشتیم. به این معنا که دیدن صحنه ای که فکر میکنیم برای ما مناسب نیست بیشتر از ۱ ثانیه یا کمتر مجاز نیست. […]

در این فایل صوتی ، یک تمرین عملی برای کنترل چشم ارائه خواهیم داد. این تمرین از جایی بر من الهام شد که سالها پیش برادرم کونگ فو کار میکرد و استاداو،  روبروی آنها می ایستاد، توی چشم آنها نگاه میکرد و … بقیه را در فایل صوتی گوش کنید. این تمرین را میتوانیم در […]

این فایل صوتی، اولین فایل از سری آموزشهای رایگان ترک چشم چرانی است. در این سری آموزشی، در هر فایل یک نکته برای کمک به ترک چشم چرانی ارائه میکنیم و یک مثال از تجربیات عملی در این حوزه را بیان خواهیم کرد.   داستان اینکه خیلی کنجکاو بودم بدانم که چرا مردم در مالزی […]