women-the-need-for-attention

زن و نیاز به دیده شدن

در این فایل صوتی، به بررسی نیاز زن برای دیده شدن میپردازیم. اینکه نیاز زن به مورد توجه واقع شدن، چه ارتباطی با نحوه لباس پوشیدن او دارد؟

 

این فایل صوتی را از اینجا دانلود کنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا تمایل ورود به این بحث را دارید؟
اگر تمایل دارید، شرکت کنید!

پاسخ دهید