تبدیل نیروی جنسی به ثروت – قسمت ۴۲ – ورزشهای رزمی و علم استحاله

تقویت و حفط نیروی جنسی کمک بسیار زیادی به ورزشکارهای رزمی میکند. ورزشهایی مانند تای چی و چی کونگ، تمرینات ویژه ای فقط برای میل جنسی و استفاده از نیروی عظیم آن دارند. علم استحاله و تعالی نیروی جنسی را در دوره استحاله نیروی جنسی بیاموزید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا تمایل ورود به این بحث را دارید؟
اگر تمایل دارید، شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید