طوفان فکری کاربران مس به طلا


لطفا سوالات کاربران را مطالعه کنید و نظرات و پاسخهای خود را به سوالات بدهید.

اگر هنگام مرور سوالات، جواب و نقطه نظری داشتید که فکر میکنید مفید است، لطفا آن را در پاسخ به آن سوال قرار بدهید.

تجربیات، ایده ها و نظرات شما عزیزان، به اعضای دیگر سایت کمک خواهد کرد تا از تجربیات شما استفاده کنند.

پیشاپیش از همکاری شما عزبزان سپاسگزاریم.

 

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهمهدی پرسیده شد 1 هفته پیش • 
17 بازدید1 پاسخ0 رای
بازیک هم نوع! پرسیده شد 1 هفته پیش • 
19 بازدید0 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهYe Portalash پرسیده شد 2 هفته پیش • 
35 بازدید1 پاسخ0 رای
بازیک هم نوع! پرسیده شد 2 هفته پیش • 
33 بازدید0 پاسخ0 رای
بازblue skyblue sky پرسیده شد 2 هفته پیش • 
24 بازدید0 پاسخ0 رای
بازدانیال روشنایی مقدم پرسیده شد 2 هفته پیش • 
25 بازدید0 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهدختر ناشناس پرسیده شد 3 هفته پیش • 
37 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهرانیا پرسیده شد 3 هفته پیش • 
40 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهHoseen پرسیده شد 3 هفته پیش • 
45 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمهدی ح پرسیده شد 3 هفته پیش • 
46 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهAmir پرسیده شد 3 هفته پیش • 
47 بازدید2 پاسخ0 رای
بازمجتبی پرسیده شد 3 هفته پیش • 
39 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهPersian-major پرسیده شد 4 هفته پیش • 
40 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعلی پرسیده شد 4 هفته پیش • 
47 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهab10 پرسیده شد 4 هفته پیش • 
58 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهfarshad akbariFarshada075 پرسیده شد 4 هفته پیش • 
62 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهAmir پرسیده شد 1 ماه پیش • 
71 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهDan پرسیده شد 1 ماه پیش • 
48 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهH.A پرسیده شد 1 ماه پیش • 
60 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهبنده خدا پرسیده شد 1 ماه پیش • 
64 بازدید3 پاسخ0 رای