طوفان فکری کاربران مس به طلا


لطفا سوالات کاربران را مطالعه کنید و نظرات و پاسخهای خود را به سوالات بدهید.

اگر هنگام مرور سوالات، جواب و نقطه نظری داشتید که فکر میکنید مفید است، لطفا آن را در پاسخ به آن سوال قرار بدهید.

تجربیات، ایده ها و نظرات شما عزیزان، به اعضای دیگر سایت کمک خواهد کرد تا از تجربیات شما استفاده کنند.

پیشاپیش از همکاری شما عزبزان سپاسگزاریم.

 

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
بازامیرحسین پرسیده شد 4 ماه پیش • 
92 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهامیرحسین پرسیده شد 3 ماه پیش • 
43 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهdrfatima7878drfatima7878 پرسیده شد 4 ماه پیش • 
67 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهAsghar پرسیده شد 5 ماه پیش • 
177 بازدید1 پاسخ0 رای
بازفریبا پرسیده شد 2 سال پیش • 
124 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمهدی رضایی پرسیده شد 6 ماه پیش • 
173 بازدید1 پاسخ0 رای
بازmahdi mahdimahdi mahdi پرسیده شد 7 ماه پیش • 
137 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهسروش جسروش چریکی پرسیده شد 7 ماه پیش • 
171 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهفرزاد پرسیده شد 8 ماه پیش • 
202 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهپارسا پرسیده شد 8 ماه پیش • 
136 بازدید1 پاسخ0 رای
بازmahdimahdi پرسیده شد 8 ماه پیش • 
284 بازدید1 پاسخ0 رای
بازArmin پرسیده شد 8 ماه پیش • 
178 بازدید0 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهپارسا پرسیده شد 9 ماه پیش • 
231 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهپارسا پرسیده شد 9 ماه پیش • 
295 بازدید3 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمحمد پرسیده شد 9 ماه پیش • 
307 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهبد بخت پرسیده شد 9 ماه پیش • 
242 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شده????? پرسیده شد 9 ماه پیش • 
207 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهWorrier پرسیده شد 9 ماه پیش • 
185 بازدید1 پاسخ0 رای