جواب سوالات

طوفان فکری کاربران مس به طلا


لطفا سوالات کاربران را مطالعه کنید و نظرات و پاسخهای خود را به سوالات بدهید.

اگر هنگام مرور سوالات، جواب و نقطه نظری داشتید که فکر میکنید مفید است، لطفا آن را در پاسخ به آن سوال قرار بدهید.

تجربیات، ایده ها و نظرات شما عزیزان، به اعضای دیگر سایت کمک خواهد کرد تا از تجربیات شما استفاده کنند.

پیشاپیش از همکاری شما عزبزان سپاسگزاریم.

 

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
بازmohammad Ali پرسیده شد 7 ساعت پیش • 
2 بازدید0 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهAH پرسیده شد 10 ساعت پیش • 
8 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهرامين محمدی پرسیده شد 11 ساعت پیش
7 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهغریب پرسیده شد 2 روز پیش • 
12 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهPouriya پرسیده شد 17 ساعت پیش • 
8 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهارشیا هارشیا ه پرسیده شد 16 ساعت پیش
7 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهحامد رادنیاحامد پرسیده شد 16 ساعت پیش
7 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهسروش پرسیده شد 5 روز پیش • 
36 بازدید3 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمهران صرافیمهران صرافی پرسیده شد 2 روز پیش • 
15 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهMohammad ahahsavari پرسیده شد 2 روز پیش • 
17 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهارشیا هارشیا ه پرسیده شد 2 روز پیش
12 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهنیما پرسیده شد 2 روز پیش • 
11 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهالهام پرسیده شد 2 روز پیش • 
15 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهماهان پرسیده شد 2 روز پیش • 
13 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعبدالرحیم رحیمعبدالرحیم رحیم پرسیده شد 3 روز پیش • 
18 بازدید1 پاسخ0 رای
باز? پرسیده شد 3 سال پیش • 
3894 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهیوسف پرسیده شد 3 روز پیش • 
8 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعرفان یازده پرسیده شد 3 روز پیش • 
14 بازدید1 پاسخ0 رای
بازasghar پرسیده شد 3 روز پیش • 
11 بازدید0 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعرفان پرسیده شد 2 هفته پیش • 
44 بازدید1 پاسخ0 رای
بستن
بستن