طوفان فکری کاربران مس به طلا


لطفا سوالات کاربران را مطالعه کنید و نظرات و پاسخهای خود را به سوالات بدهید.

اگر هنگام مرور سوالات، جواب و نقطه نظری داشتید که فکر میکنید مفید است، لطفا آن را در پاسخ به آن سوال قرار بدهید.

تجربیات، ایده ها و نظرات شما عزیزان، به اعضای دیگر سایت کمک خواهد کرد تا از تجربیات شما استفاده کنند.

پیشاپیش از همکاری شما عزبزان سپاسگزاریم.

 

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهپارسا پرسیده شد 2 هفته پیش • 
37 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهپارسا پرسیده شد 2 هفته پیش • 
35 بازدید3 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمحمد پرسیده شد 3 هفته پیش • 
37 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهبد بخت پرسیده شد 3 هفته پیش • 
36 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شده????? پرسیده شد 3 هفته پیش • 
38 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهWorrier پرسیده شد 3 هفته پیش • 
32 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهامیرحسین پرسیده شد 3 هفته پیش • 
31 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهS???? پرسیده شد 3 هفته پیش • 
46 بازدید1 پاسخ0 رای
بازafshar پرسیده شد 3 هفته پیش • 
29 بازدید0 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهfk.mayahifk.mayahi پرسیده شد 3 هفته پیش • 
29 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهBinam پرسیده شد 1 ماه پیش • 
71 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهNo name پرسیده شد 1 ماه پیش • 
57 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهPh13.8 پرسیده شد 1 ماه پیش • 
49 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهamir پرسیده شد 1 ماه پیش • 
61 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهسبحان پرسیده شد 1 ماه پیش • 
82 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهAmir پرسیده شد 1 ماه پیش • 
78 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمجید پرسیده شد 1 ماه پیش • 
77 بازدید1 پاسخ0 رای