طوفان فکری کاربران مس به طلا


لطفا سوالات کاربران را مطالعه کنید و نظرات و پاسخهای خود را به سوالات بدهید.

اگر هنگام مرور سوالات، جواب و نقطه نظری داشتید که فکر میکنید مفید است، لطفا آن را در پاسخ به آن سوال قرار بدهید.

تجربیات، ایده ها و نظرات شما عزیزان، به اعضای دیگر سایت کمک خواهد کرد تا از تجربیات شما استفاده کنند.

پیشاپیش از همکاری شما عزبزان سپاسگزاریم.

 

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
بازامیرحسین پرسیده شد 1 ماه پیش • 
45 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهامیرحسین پرسیده شد 2 هفته پیش • 
21 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهdrfatima7878drfatima7878 پرسیده شد 1 ماه پیش • 
44 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهAsghar پرسیده شد 3 ماه پیش • 
133 بازدید1 پاسخ0 رای
بازفریبا پرسیده شد 1 سال پیش • 
104 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمهدی رضایی پرسیده شد 4 ماه پیش • 
136 بازدید1 پاسخ0 رای
بازmahdi mahdimahdi mahdi پرسیده شد 5 ماه پیش • 
115 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهسروش جسروش چریکی پرسیده شد 5 ماه پیش • 
141 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهفرزاد پرسیده شد 5 ماه پیش • 
176 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهپارسا پرسیده شد 5 ماه پیش • 
112 بازدید1 پاسخ0 رای
بازmahdimahdi پرسیده شد 5 ماه پیش • 
240 بازدید1 پاسخ0 رای
بازArmin پرسیده شد 5 ماه پیش • 
154 بازدید0 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهپارسا پرسیده شد 6 ماه پیش • 
204 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهپارسا پرسیده شد 6 ماه پیش • 
265 بازدید3 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمحمد پرسیده شد 6 ماه پیش • 
272 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهبد بخت پرسیده شد 6 ماه پیش • 
214 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شده????? پرسیده شد 6 ماه پیش • 
188 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهWorrier پرسیده شد 6 ماه پیش • 
164 بازدید1 پاسخ0 رای