طوفان فکری کاربران مس به طلا


لطفا سوالات کاربران را مطالعه کنید و نظرات و پاسخهای خود را به سوالات بدهید.

اگر هنگام مرور سوالات، جواب و نقطه نظری داشتید که فکر میکنید مفید است، لطفا آن را در پاسخ به آن سوال قرار بدهید.

تجربیات، ایده ها و نظرات شما عزیزان، به اعضای دیگر سایت کمک خواهد کرد تا از تجربیات شما استفاده کنند.

پیشاپیش از همکاری شما عزبزان سپاسگزاریم.

 

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهyz پرسیده شد 2 روز پیش • 
10 بازدید3 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعباس پرسیده شد 2 روز پیش • 
11 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهmobin پرسیده شد 3 روز پیش • 
13 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهرضا پرسیده شد 3 روز پیش • 
13 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهhh پرسیده شد 5 روز پیش • 
20 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهPersian-major پرسیده شد 5 روز پیش • 
15 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهsanaz پرسیده شد 5 روز پیش • 
15 بازدید1 پاسخ0 رای
بازنسیم پارسا پرسیده شد 5 روز پیش • 
20 بازدید2 پاسخ0 رای
بازدیجا پرسیده شد 1 هفته پیش
26 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهفرشاد پرسیده شد 1 هفته پیش • 
23 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهafshin.gmafshin.gm پرسیده شد 1 هفته پیش • 
20 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهرضا پرسیده شد 1 هفته پیش • 
23 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهامیرحسین پرسیده شد 2 هفته پیش • 
27 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهMohamad پرسیده شد 2 هفته پیش • 
27 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهamirhusseinfattah125amirhusseinfattah125 پرسیده شد 2 هفته پیش • 
24 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهamirhusseinfattah125amirhusseinfattah125 پرسیده شد 2 هفته پیش • 
32 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهامیر آAMiR پرسیده شد 2 هفته پیش • 
37 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهHoseen پرسیده شد 2 هفته پیش • 
35 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهafshin.gmafshin.gm پرسیده شد 3 هفته پیش • 
46 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهحسین پرسیده شد 3 هفته پیش • 
33 بازدید1 پاسخ0 رای