جواب سوالات

طوفان فکری کاربران مس به طلا


لطفا سوالات کاربران را مطالعه کنید و نظرات و پاسخهای خود را به سوالات بدهید.

اگر هنگام مرور سوالات، جواب و نقطه نظری داشتید که فکر میکنید مفید است، لطفا آن را در پاسخ به آن سوال قرار بدهید.

تجربیات، ایده ها و نظرات شما عزیزان، به اعضای دیگر سایت کمک خواهد کرد تا از تجربیات شما استفاده کنند.

پیشاپیش از همکاری شما عزبزان سپاسگزاریم.

 

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
بازعلی پرسیده شد 9 ساعت پیش • 
1 بازدید0 پاسخ0 رای
بازبهمن پرتوahmad14 پرسیده شد 9 ساعت پیش • 
2 بازدید0 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهt;skbm'avlmfmvgj پرسیده شد 2 روز پیش • 
15 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهپوریا پرسیده شد 2 روز پیش • 
10 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهomid پرسیده شد 2 روز پیش • 
7 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهDeniz پرسیده شد 3 روز پیش • 
9 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمهران صمهران ص پرسیده شد 3 روز پیش • 
12 بازدید1 پاسخ0 رای
بازناشناس پرسیده شد 3 روز پیش • 
9 بازدید0 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهMahdi md پرسیده شد 4 روز پیش • 
13 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهPouriya پرسیده شد 5 روز پیش
14 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمحمد صادق پرسیده شد 5 روز پیش • 
11 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمهران صمهران ص پرسیده شد 5 روز پیش • 
18 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهرضا پرسیده شد 6 روز پیش • 
15 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهامیرعباس جباریامیرعباس جباری پرسیده شد 6 روز پیش • 
17 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمحمد پرسیده شد 1 هفته پیش • 
27 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهشایان اسدی پرسیده شد 1 هفته پیش • 
26 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهپوریا پرسیده شد 2 هفته پیش • 
27 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهحمید پرسیده شد 1 هفته پیش • 
21 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهسروش پرسیده شد 1 هفته پیش • 
23 بازدید1 پاسخ0 رای
بستن
بستن