طوفان فکری کاربران مس به طلا


لطفا سوالات کاربران را مطالعه کنید و نظرات و پاسخهای خود را به سوالات بدهید.

اگر هنگام مرور سوالات، جواب و نقطه نظری داشتید که فکر میکنید مفید است، لطفا آن را در پاسخ به آن سوال قرار بدهید.

تجربیات، ایده ها و نظرات شما عزیزان، به اعضای دیگر سایت کمک خواهد کرد تا از تجربیات شما استفاده کنند.

پیشاپیش از همکاری شما عزبزان سپاسگزاریم.

 

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
بازمبین پرسیده شد 2 روز پیش • 
9 بازدید0 پاسخ0 رای
بازپرهام پرسیده شد 2 روز پیش • 
5 بازدید0 پاسخ0 رای
بازنسیم پارسا پرسیده شد 2 هفته پیش • 
30 بازدید2 پاسخ0 رای
بازدیجا پرسیده شد 2 هفته پیش
37 بازدید2 پاسخ0 رای
بازmaster.alireza.fmaster.alireza.f پرسیده شد 1 ماه پیش • 
67 بازدید0 پاسخ0 رای
بازF پرسیده شد 1 ماه پیش • 
74 بازدید0 پاسخ0 رای
بازفرزاد صادقی پرسیده شد 1 ماه پیش • 
70 بازدید0 پاسخ0 رای
بازعلی کوشکی پرسیده شد 1 ماه پیش • 
78 بازدید1 پاسخ0 رای
بازParsa پرسیده شد 1 ماه پیش • 
69 بازدید1 پاسخ0 رای
بازتوحید پرسیده شد 2 ماه پیش • 
93 بازدید2 پاسخ0 رای
بازنیره عزیزط پرسیده شد 2 ماه پیش • 
72 بازدید1 پاسخ0 رای
بازn پرسیده شد 2 ماه پیش • 
42 بازدید1 پاسخ0 رای
بازعرفان یازده پرسیده شد 2 ماه پیش
66 بازدید2 پاسخ0 رای
بازمیثم پرسیده شد 2 ماه پیش • 
63 بازدید1 پاسخ0 رای
بازارسلان یگانه پرسیده شد 2 ماه پیش • 
66 بازدید0 پاسخ0 رای
بازBLACKDEVIL پرسیده شد 2 ماه پیش • 
62 بازدید0 پاسخ0 رای
بازhesam پرسیده شد 2 ماه پیش • 
47 بازدید0 پاسخ0 رای
بازمحمد پرسیده شد 2 ماه پیش • 
49 بازدید0 پاسخ0 رای
بازsepehr پرسیده شد 2 ماه پیش • 
44 بازدید0 پاسخ0 رای
بازسیا پرسیده شد 2 ماه پیش • 
47 بازدید0 پاسخ0 رای