طوفان فکری کاربران مس به طلا


لطفا سوالات کاربران را مطالعه کنید و نظرات و پاسخهای خود را به سوالات بدهید.

اگر هنگام مرور سوالات، جواب و نقطه نظری داشتید که فکر میکنید مفید است، لطفا آن را در پاسخ به آن سوال قرار بدهید.

تجربیات، ایده ها و نظرات شما عزیزان، به اعضای دیگر سایت کمک خواهد کرد تا از تجربیات شما استفاده کنند.

پیشاپیش از همکاری شما عزبزان سپاسگزاریم.

 

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
بازمبین پرسیده شد 4 روز پیش • 
23 بازدید0 پاسخ0 رای
بازمحمدمهدی کرامت پرسیده شد 2 هفته پیش • 
50 بازدید3 پاسخ0 رای
باززهرا پرسیده شد 6 روز پیش • 
16 بازدید0 پاسخ0 رای
بازحسین جعفری پرسیده شد 2 هفته پیش • 
22 بازدید0 پاسخ0 رای
بازسید طه درخشان پرسیده شد 2 هفته پیش • 
16 بازدید0 پاسخ0 رای
بازحسین پرسیده شد 3 هفته پیش • 
25 بازدید0 پاسخ0 رای
بازمهران کرمی پرسیده شد 3 هفته پیش • 
25 بازدید0 پاسخ0 رای
بازelcucuy fergusonelcucuy پرسیده شد 4 هفته پیش • 
62 بازدید0 پاسخ0 رای
بازahmad پرسیده شد 3 هفته پیش • 
33 بازدید0 پاسخ0 رای
بازپوریا پرسیده شد 2 ماه پیش • 
89 بازدید2 پاسخ0 رای
بازnashenas پرسیده شد 5 ماه پیش • 
214 بازدید2 پاسخ0 رای
بازسروش پرسیده شد 2 ماه پیش • 
61 بازدید0 پاسخ0 رای
بازافشین پرسیده شد 2 ماه پیش • 
62 بازدید2 پاسخ0 رای
باززهرا پاسخ 2 ماه پیش • 
107 بازدید2 پاسخ0 رای
بازناشناس پرسیده شد 3 ماه پیش • 
74 بازدید0 پاسخ0 رای
بازسروش پرسیده شد 3 ماه پیش • 
91 بازدید2 پاسخ0 رای
باز? پرسیده شد 3 سال پیش • 
5048 بازدید2 پاسخ0 رای
بازasghar پرسیده شد 4 ماه پیش • 
86 بازدید0 پاسخ0 رای
بازالف پرسیده شد 4 ماه پیش • 
96 بازدید1 پاسخ0 رای