طوفان فکری کاربران مس به طلا


لطفا سوالات کاربران را مطالعه کنید و نظرات و پاسخهای خود را به سوالات بدهید.

اگر هنگام مرور سوالات، جواب و نقطه نظری داشتید که فکر میکنید مفید است، لطفا آن را در پاسخ به آن سوال قرار بدهید.

تجربیات، ایده ها و نظرات شما عزیزان، به اعضای دیگر سایت کمک خواهد کرد تا از تجربیات شما استفاده کنند.

پیشاپیش از همکاری شما عزبزان سپاسگزاریم.

 

جواب سوالاتتوسط "boss_major"
فیلتر:سوالاتمشترکان
پاسخ داده شدهmajormajor پرسیده شد 2 سال پیش • 
137 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهmajormajor پرسیده شد 2 سال پیش • 
162 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهmajormajor پرسیده شد 2 سال پیش • 
191 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهmajormajor پرسیده شد 2 سال پیش • 
283 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهmajormajor پرسیده شد 2 سال پیش • 
149 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهmajormajor پرسیده شد 2 سال پیش • 
175 بازدید1 پاسخ0 رای