طوفان فکری کاربران مس به طلا


لطفا سوالات کاربران را مطالعه کنید و نظرات و پاسخهای خود را به سوالات بدهید.

اگر هنگام مرور سوالات، جواب و نقطه نظری داشتید که فکر میکنید مفید است، لطفا آن را در پاسخ به آن سوال قرار بدهید.

تجربیات، ایده ها و نظرات شما عزیزان، به اعضای دیگر سایت کمک خواهد کرد تا از تجربیات شما استفاده کنند.

پیشاپیش از همکاری شما عزبزان سپاسگزاریم.

 

جواب سوالاتتوسط "mahdimahdi"
فیلتر:سوالاتمشترکان
پاسخ داده شدهmahdi mahdimahdi mahdi پرسیده شد 2 ماه پیش • 
56 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهmahdi mahdimahdi mahdi پرسیده شد 2 ماه پیش • 
58 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهmahdi mahdimahdi mahdi پرسیده شد 7 ماه پیش
98 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهmahdi mahdimahdi mahdi پرسیده شد 7 ماه پیش
66 بازدید1 پاسخ0 رای
بازmahdi mahdimahdi mahdi پرسیده شد 10 ماه پیش
167 بازدید1 پاسخ0 رای
بازmahdi mahdimahdi mahdi پرسیده شد 11 ماه پیش
168 بازدید1 پاسخ0 رای
بازmahdi mahdimahdi mahdi پرسیده شد 11 ماه پیش
202 بازدید1 پاسخ0 رای
بازmahdi mahdimahdi mahdi پرسیده شد 12 ماه پیش
176 بازدید1 پاسخ0 رای
بازmahdi mahdimahdi mahdi پرسیده شد 12 ماه پیش
224 بازدید1 پاسخ0 رای
بازmahdi mahdimahdi mahdi پرسیده شد 1 سال پیش
233 بازدید1 پاسخ0 رای