طوفان فکری کاربران مس به طلا


لطفا سوالات کاربران را مطالعه کنید و نظرات و پاسخهای خود را به سوالات بدهید.

اگر هنگام مرور سوالات، جواب و نقطه نظری داشتید که فکر میکنید مفید است، لطفا آن را در پاسخ به آن سوال قرار بدهید.

تجربیات، ایده ها و نظرات شما عزیزان، به اعضای دیگر سایت کمک خواهد کرد تا از تجربیات شما استفاده کنند.

پیشاپیش از همکاری شما عزبزان سپاسگزاریم.

 

جواب سوالاتتوسط "persian_major"
فیلتر:سوالاتمشترکان
پاسخ داده شدهامیرعباس جباریامیرعباس جباری پرسیده شد 3 ماه پیش • 
144 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهامیرعباس جباریامیرعباس جباری پرسیده شد 5 ماه پیش • 
95 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهامیرعباس جباریامیرعباس جباری پرسیده شد 5 ماه پیش • 
125 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهامیرعباس جباریامیرعباس جباری پرسیده شد 6 ماه پیش • 
148 بازدید3 پاسخ0 رای
بازامیرعباس جباریامیرعباس جباری پرسیده شد 9 ماه پیش
159 بازدید1 پاسخ0 رای