طوفان فکری کاربران مس به طلا


لطفا سوالات کاربران را مطالعه کنید و نظرات و پاسخهای خود را به سوالات بدهید.

اگر هنگام مرور سوالات، جواب و نقطه نظری داشتید که فکر میکنید مفید است، لطفا آن را در پاسخ به آن سوال قرار بدهید.

تجربیات، ایده ها و نظرات شما عزیزان، به اعضای دیگر سایت کمک خواهد کرد تا از تجربیات شما استفاده کنند.

پیشاپیش از همکاری شما عزبزان سپاسگزاریم.

 

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
بازامیرمحمد کاویانیامیرکاوه پاسخ 2 سال پیش • 
595 بازدید4 پاسخ0 رای
بازfereydun rafattark100% پرسیده شد 2 سال پیش • 
161 بازدید1 پاسخ0 رای
بازfereydun rafattark100% پرسیده شد 2 سال پیش • 
230 بازدید2 پاسخ0 رای
بازusefmoradi67usefmoradi67 پرسیده شد 2 سال پیش • 
95 بازدید0 پاسخ0 رای
بازheydayheyday پرسیده شد 2 سال پیش • 
138 بازدید0 پاسخ0 رای
بازusefmoradi67usefmoradi67 پرسیده شد 2 سال پیش • 
87 بازدید0 پاسخ0 رای
بازasghar ghaemiasghar ghaemi پرسیده شد 2 سال پیش • 
90 بازدید0 پاسخ0 رای
بازbigg bossbigg boss پرسیده شد 2 سال پیش • 
169 بازدید0 پاسخ0 رای
بازsaman11saman11 پرسیده شد 2 سال پیش • 
455 بازدید0 پاسخ0 رای
بازامیر اسماعیلییا امام زمان پرسیده شد 2 سال پیش • 
222 بازدید0 پاسخ0 رای
بازAmir HosseinAmir Hossein پرسیده شد 2 سال پیش • 
97 بازدید0 پاسخ0 رای
بازارتاواارتاوا پرسیده شد 3 سال پیش • 
277 بازدید0 پاسخ0 رای
بازامید خورشیدیOmidkhorshidi124 پرسیده شد 3 سال پیش • 
174 بازدید0 پاسخ0 رای
بازمهدی نادریM-N پرسیده شد 3 سال پیش • 
112 بازدید0 پاسخ-1 رای
بازبهمن پرتوahmad14 پرسیده شد 3 سال پیش • 
136 بازدید1 پاسخ0 رای
بازامید خورشیدیOmidkhorshidi124 پرسیده شد 3 سال پیش • 
183 بازدید1 پاسخ0 رای
بازMohamads_79Mohamads_79 پرسیده شد 3 سال پیش • 
181 بازدید1 پاسخ0 رای
بازSaSa پرسیده شد 3 سال پیش
186 بازدید1 پاسخ0 رای
بازrexrex پرسیده شد 3 سال پیش • 
376 بازدید1 پاسخ0 رای
باز**** پرسیده شد 3 سال پیش
546 بازدید1 پاسخ0 رای