طوفان فکری کاربران مس به طلا


لطفا سوالات کاربران را مطالعه کنید و نظرات و پاسخهای خود را به سوالات بدهید.

اگر هنگام مرور سوالات، جواب و نقطه نظری داشتید که فکر میکنید مفید است، لطفا آن را در پاسخ به آن سوال قرار بدهید.

تجربیات، ایده ها و نظرات شما عزیزان، به اعضای دیگر سایت کمک خواهد کرد تا از تجربیات شما استفاده کنند.

پیشاپیش از همکاری شما عزبزان سپاسگزاریم.

 

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهسید علی پرسیده شد 1 هفته پیش • 
31 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهرضا 80 پرسیده شد 2 هفته پیش • 
29 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهآرین پرسیده شد 2 هفته پیش • 
48 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهحسین پرسیده شد 2 هفته پیش
21 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهحسین پرسیده شد 2 هفته پیش • 
28 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهسسششطظ پرسیده شد 2 هفته پیش • 
37 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهرضا کیوان پرسیده شد 2 هفته پیش • 
24 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمیلاد پرسیده شد 2 هفته پیش • 
41 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شده*** پرسیده شد 2 هفته پیش • 
26 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهmohamad.bhr1992mohamad.bhr1992 پرسیده شد 2 هفته پیش • 
20 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمن پرسیده شد 2 هفته پیش • 
24 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمهرداد فتحیm_fathi6614 پرسیده شد 2 هفته پیش • 
16 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهحسین جعفری پرسیده شد 2 هفته پیش • 
21 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شده/$/ پرسیده شد 2 هفته پیش
17 بازدید1 پاسخ0 رای
بازحسین جعفری پرسیده شد 2 هفته پیش • 
18 بازدید0 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهKamran پرسیده شد 2 هفته پیش • 
19 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهafshin gmafshin gm پرسیده شد 2 هفته پیش • 
45 بازدید1 پاسخ0 رای
بازسید طه درخشان پرسیده شد 2 هفته پیش • 
13 بازدید0 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهالعبد پرسیده شد 2 هفته پیش • 
19 بازدید1 پاسخ0 رای