طوفان فکری کاربران مس به طلا


لطفا سوالات کاربران را مطالعه کنید و نظرات و پاسخهای خود را به سوالات بدهید.

اگر هنگام مرور سوالات، جواب و نقطه نظری داشتید که فکر میکنید مفید است، لطفا آن را در پاسخ به آن سوال قرار بدهید.

تجربیات، ایده ها و نظرات شما عزیزان، به اعضای دیگر سایت کمک خواهد کرد تا از تجربیات شما استفاده کنند.

پیشاپیش از همکاری شما عزبزان سپاسگزاریم.

 

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهamirhusseinfattah125amirhusseinfattah125 پرسیده شد 2 هفته پیش • 
28 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهamirhusseinfattah125amirhusseinfattah125 پرسیده شد 3 هفته پیش • 
34 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهامیر آAMiR پرسیده شد 3 هفته پیش • 
46 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهHoseen پرسیده شد 3 هفته پیش • 
46 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهafshin.gmafshin.gm پرسیده شد 4 هفته پیش • 
49 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهحسین پرسیده شد 4 هفته پیش • 
36 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهساحل پرسیده شد 4 هفته پیش • 
54 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهARash پرسیده شد 4 هفته پیش • 
48 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهشکوفه های خزان پرسیده شد 4 هفته پیش • 
54 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهali پرسیده شد 4 هفته پیش • 
42 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمحمد پرسیده شد 4 هفته پیش • 
48 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهحسین پرسیده شد 4 هفته پیش • 
55 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهPersian-major پرسیده شد 4 هفته پیش • 
51 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهRozh پرسیده شد 4 هفته پیش • 
55 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهMahdieh پرسیده شد 1 ماه پیش • 
74 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهابوالفضل پرسیده شد 1 ماه پیش • 
63 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهدانش آموز پرسیده شد 1 ماه پیش • 
60 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهیه آس و پاس پرسیده شد 1 ماه پیش • 
57 بازدید1 پاسخ0 رای
بازmaster.alireza.fmaster.alireza.f پرسیده شد 1 ماه پیش • 
66 بازدید0 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهabdo پرسیده شد 1 ماه پیش • 
63 بازدید1 پاسخ0 رای