طوفان فکری کاربران مس به طلا


لطفا سوالات کاربران را مطالعه کنید و نظرات و پاسخهای خود را به سوالات بدهید.

اگر هنگام مرور سوالات، جواب و نقطه نظری داشتید که فکر میکنید مفید است، لطفا آن را در پاسخ به آن سوال قرار بدهید.

تجربیات، ایده ها و نظرات شما عزیزان، به اعضای دیگر سایت کمک خواهد کرد تا از تجربیات شما استفاده کنند.

پیشاپیش از همکاری شما عزبزان سپاسگزاریم.

 

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
بازحسین پرسیده شد 2 هفته پیش • 
22 بازدید0 پاسخ0 رای
بازمهران کرمی پرسیده شد 2 هفته پیش • 
20 بازدید0 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهپوریا پرسیده شد 2 هفته پیش • 
29 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهmirzakhani.2001mirzakhani.2001 پرسیده شد 2 هفته پیش • 
25 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمهدی ر پرسیده شد 3 هفته پیش • 
41 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمحمدعلی پرسیده شد 2 هفته پیش • 
19 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعلی صعلی monarch پرسیده شد 2 هفته پیش • 
20 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهامیرحسین پرسیده شد 3 هفته پیش • 
47 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهArian بروجردیانarianbrojerdian2471380 پرسیده شد 3 هفته پیش • 
68 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهپوریا پرسیده شد 2 هفته پیش • 
33 بازدید1 پاسخ0 رای
بازArian بروجردیانarianbrojerdian2471380 پرسیده شد 3 هفته پیش • 
58 بازدید0 پاسخ0 رای
بازahmad پرسیده شد 2 هفته پیش • 
30 بازدید0 پاسخ0 رای
بسته شدهحسین نیکزادحسین نیکزاد پرسیده شد 1 ماه پیش
167 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمحمدمهدی کرامت پرسیده شد 1 ماه پیش • 
84 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهبهرام یگانه پرسیده شد 1 ماه پیش • 
86 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهPersian-major پرسیده شد 1 ماه پیش • 
91 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدههادی پرسیده شد 1 ماه پیش • 
108 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهhope پرسیده شد 1 ماه پیش • 
92 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهش پرسیده شد 1 ماه پیش • 
54 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهaria پرسیده شد 1 ماه پیش • 
58 بازدید1 پاسخ0 رای