جواب سوالات

طوفان فکری کاربران مس به طلا


لطفا سوالات کاربران را مطالعه کنید و نظرات و پاسخهای خود را به سوالات بدهید.

اگر هنگام مرور سوالات، جواب و نقطه نظری داشتید که فکر میکنید مفید است، لطفا آن را در پاسخ به آن سوال قرار بدهید.

تجربیات، ایده ها و نظرات شما عزیزان، به اعضای دیگر سایت کمک خواهد کرد تا از تجربیات شما استفاده کنند.

پیشاپیش از همکاری شما عزبزان سپاسگزاریم.

 

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهعلی پرسیده شد 3 هفته پیش • 
29 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهSipan BarSipan Bar پرسیده شد 3 هفته پیش • 
22 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهwfgwgqb پرسیده شد 3 هفته پیش • 
27 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدههادی پرسیده شد 3 هفته پیش • 
32 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهسونیا شاهدیatefeh.s.mir پرسیده شد 3 هفته پیش • 
30 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعلی پرسیده شد 3 هفته پیش • 
27 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهasghar ghaemiasghar ghaemi پرسیده شد 3 هفته پیش • 
31 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهابوالفضل قوام پور پرسیده شد 3 هفته پیش • 
30 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهال پرسیده شد 3 هفته پیش • 
25 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمحمد سلیمانی پرسیده شد 3 هفته پیش • 
35 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهالهام پرسیده شد 3 هفته پیش
33 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمبینا پرسیده شد 3 هفته پیش • 
36 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمحمد جمالیمحمد جمالی پاسخ 4 هفته پیش • 
128 بازدید3 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهالهام پرسیده شد 4 هفته پیش • 
49 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهشهاب پرسیده شد 4 هفته پیش • 
38 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهasghar پرسیده شد 4 هفته پیش • 
24 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهشهاب پرسیده شد 4 هفته پیش • 
36 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعلی پرسیده شد 4 هفته پیش • 
37 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهamir mohammad پرسیده شد 4 هفته پیش • 
40 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعلی پرسیده شد 4 هفته پیش • 
46 بازدید1 پاسخ0 رای
بستن
بستن