جواب سوالات

طوفان فکری کاربران مس به طلا


لطفا سوالات کاربران را مطالعه کنید و نظرات و پاسخهای خود را به سوالات بدهید.

اگر هنگام مرور سوالات، جواب و نقطه نظری داشتید که فکر میکنید مفید است، لطفا آن را در پاسخ به آن سوال قرار بدهید.

تجربیات، ایده ها و نظرات شما عزیزان، به اعضای دیگر سایت کمک خواهد کرد تا از تجربیات شما استفاده کنند.

پیشاپیش از همکاری شما عزبزان سپاسگزاریم.

 

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهسروش پرسیده شد 3 هفته پیش • 
47 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعاشق خدای رحمانعاشق خدای رحمان پرسیده شد 3 هفته پیش • 
29 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهسیما پرسیده شد 3 هفته پیش • 
39 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمحمد پرسیده شد 3 هفته پیش
37 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمصطفی پرسیده شد 3 هفته پیش • 
36 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعلی اصفهانی پرسیده شد 3 هفته پیش • 
32 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمیم ر پرسیده شد 3 هفته پیش • 
29 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمحمد پرسیده شد 4 هفته پیش • 
56 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدههادی پرسیده شد 4 هفته پیش • 
26 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهShila پرسیده شد 4 هفته پیش • 
41 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمهران پرسیده شد 4 هفته پیش • 
38 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهرضا رضاییرضا رضایی پرسیده شد 4 هفته پیش • 
47 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعلی پرسیده شد 4 هفته پیش • 
45 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهبهمن پرتوahmad14 پرسیده شد 4 هفته پیش • 
33 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهt;skbm'avlmfmvgj پرسیده شد 1 ماه پیش • 
41 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهپوریا پرسیده شد 1 ماه پیش • 
30 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهomid پرسیده شد 1 ماه پیش • 
28 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهDeniz پرسیده شد 1 ماه پیش • 
30 بازدید1 پاسخ0 رای
بازناشناس پرسیده شد 1 ماه پیش • 
35 بازدید0 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهMahdi md پرسیده شد 1 ماه پیش • 
38 بازدید1 پاسخ0 رای
بستن
بستن