طوفان فکری کاربران مس به طلا


لطفا سوالات کاربران را مطالعه کنید و نظرات و پاسخهای خود را به سوالات بدهید.

اگر هنگام مرور سوالات، جواب و نقطه نظری داشتید که فکر میکنید مفید است، لطفا آن را در پاسخ به آن سوال قرار بدهید.

تجربیات، ایده ها و نظرات شما عزیزان، به اعضای دیگر سایت کمک خواهد کرد تا از تجربیات شما استفاده کنند.

پیشاپیش از همکاری شما عزبزان سپاسگزاریم.

 

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
بازErfan پرسیده شد 7 ماه پیش • 
205 بازدید2 پاسخ0 رای
بازAkar DianAkar Dian پرسیده شد 7 ماه پیش
111 بازدید1 پاسخ0 رای
بازبهار نوریبهار نوری پرسیده شد 7 ماه پیش
74 بازدید1 پاسخ0 رای
بازجعفری پرسیده شد 7 ماه پیش • 
143 بازدید1 پاسخ0 رای
بازmilad baiat پرسیده شد 7 ماه پیش • 
207 بازدید2 پاسخ0 رای
بازسهیل پرسیده شد 7 ماه پیش • 
138 بازدید1 پاسخ0 رای
بازعرفان پرسیده شد 7 ماه پیش • 
122 بازدید1 پاسخ0 رای
بازmahdi mahdimahdi mahdi پرسیده شد 7 ماه پیش
124 بازدید1 پاسخ0 رای
بازنیما پرسیده شد 7 ماه پیش • 
155 بازدید1 پاسخ0 رای
باززهرا پرسیده شد 7 ماه پیش • 
162 بازدید1 پاسخ0 رای
بازAli RabieeyAli Rabieey پرسیده شد 7 ماه پیش
164 بازدید1 پاسخ0 رای
بازghazal پرسیده شد 8 ماه پیش • 
184 بازدید1 پاسخ0 رای
بازaaii پرسیده شد 8 ماه پیش • 
142 بازدید1 پاسخ0 رای
بازRaspina پرسیده شد 8 ماه پیش • 
168 بازدید2 پاسخ0 رای
بازmahdi mahdimahdi mahdi پرسیده شد 8 ماه پیش
133 بازدید1 پاسخ0 رای
بازحمید پرسیده شد 8 ماه پیش • 
236 بازدید1 پاسخ0 رای
بازجفت گیری پرسیده شد 8 ماه پیش • 
143 بازدید1 پاسخ0 رای
بازالیی ذرابی پرسیده شد 8 ماه پیش • 
192 بازدید1 پاسخ0 رای
بازمحمد هادی پرسیده شد 8 ماه پیش • 
257 بازدید1 پاسخ0 رای