طوفان فکری کاربران مس به طلا


لطفا سوالات کاربران را مطالعه کنید و نظرات و پاسخهای خود را به سوالات بدهید.

اگر هنگام مرور سوالات، جواب و نقطه نظری داشتید که فکر میکنید مفید است، لطفا آن را در پاسخ به آن سوال قرار بدهید.

تجربیات، ایده ها و نظرات شما عزیزان، به اعضای دیگر سایت کمک خواهد کرد تا از تجربیات شما استفاده کنند.

پیشاپیش از همکاری شما عزبزان سپاسگزاریم.

 

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهyoosefyoosef پرسیده شد 2 سال پیش • 
97 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهRezaKyRezaKy پرسیده شد 2 سال پیش • 
155 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهیوسف محمدیYousef پرسیده شد 2 سال پیش • 
191 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهسعید محمدیsaeed289 پرسیده شد 2 سال پیش • 
269 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شده@@@@@@@@@@ پرسیده شد 2 سال پیش • 
111 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهamir97amir97 پرسیده شد 2 سال پیش • 
178 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهasghar ghaemiasghar ghaemi پرسیده شد 2 سال پیش • 
138 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهfarasofaraso پرسیده شد 2 سال پیش • 
142 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهامیرحسینامیرحسین پرسیده شد 2 سال پیش • 
224 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهAli_won'tAli_won't پرسیده شد 2 سال پیش
200 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهMAHDI .7Z.m پرسیده شد 2 سال پیش • 
151 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهmehdimehdi پرسیده شد 2 سال پیش • 
240 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهamir22amir22 پرسیده شد 2 سال پیش • 
103 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهMehdigMehdig پرسیده شد 2 سال پیش • 
417 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهAli_won'tAli_won't پرسیده شد 2 سال پیش • 
116 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهبمانبمان پاسخ 1 سال پیش • 
147 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهshahram2008 پرسیده شد 2 سال پیش
93 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهmjmj پرسیده شد 2 سال پیش • 
250 بازدید1 پاسخ-1 رای
بازAmir HosseinAmir Hossein پرسیده شد 2 سال پیش • 
78 بازدید0 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهasghar ghaemiasghar ghaemi پرسیده شد 2 سال پیش • 
264 بازدید1 پاسخ1 رای