طوفان فکری کاربران مس به طلا


لطفا سوالات کاربران را مطالعه کنید و نظرات و پاسخهای خود را به سوالات بدهید.

اگر هنگام مرور سوالات، جواب و نقطه نظری داشتید که فکر میکنید مفید است، لطفا آن را در پاسخ به آن سوال قرار بدهید.

تجربیات، ایده ها و نظرات شما عزیزان، به اعضای دیگر سایت کمک خواهد کرد تا از تجربیات شما استفاده کنند.

پیشاپیش از همکاری شما عزبزان سپاسگزاریم.

 

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهمحمدمهدی کرامت پرسیده شد 2 ماه پیش • 
88 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهبهرام یگانه پرسیده شد 2 ماه پیش • 
91 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهPersian-major پرسیده شد 2 ماه پیش • 
93 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدههادی پرسیده شد 2 ماه پیش • 
113 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهhope پرسیده شد 2 ماه پیش • 
96 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهش پرسیده شد 2 ماه پیش • 
62 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهaria پرسیده شد 2 ماه پیش • 
62 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعلی صعلی monarch پرسیده شد 2 ماه پیش • 
55 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهامیرعباس جباریامیرعباس جباری پرسیده شد 2 ماه پیش • 
97 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهسروش جسروش چریکی پرسیده شد 2 ماه پیش • 
70 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهجواد دهقانیجواد دهقانی پرسیده شد 2 ماه پیش • 
86 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهAli MahmoodiAli Mahmoodi پرسیده شد 2 ماه پیش • 
87 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمحمدمهدی کرامت پرسیده شد 2 ماه پیش • 
68 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعلیرضا پرسیده شد 2 ماه پیش • 
77 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهحسین پرسیده شد 2 ماه پیش • 
42 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدههیمن یوسفی پرسیده شد 2 ماه پیش • 
65 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعلی صعلی monarch پرسیده شد 2 ماه پیش • 
96 بازدید1 پاسخ0 رای
بازپوریا پرسیده شد 2 ماه پیش • 
91 بازدید2 پاسخ0 رای
بازnashenas پرسیده شد 5 ماه پیش • 
215 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهخسته پرسیده شد 2 ماه پیش • 
79 بازدید1 پاسخ0 رای