طوفان فکری کاربران مس به طلا


لطفا سوالات کاربران را مطالعه کنید و نظرات و پاسخهای خود را به سوالات بدهید.

اگر هنگام مرور سوالات، جواب و نقطه نظری داشتید که فکر میکنید مفید است، لطفا آن را در پاسخ به آن سوال قرار بدهید.

تجربیات، ایده ها و نظرات شما عزیزان، به اعضای دیگر سایت کمک خواهد کرد تا از تجربیات شما استفاده کنند.

پیشاپیش از همکاری شما عزبزان سپاسگزاریم.

 

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
بازنیما پرسیده شد 9 ماه پیش • 
191 بازدید1 پاسخ0 رای
باززهرا پرسیده شد 9 ماه پیش • 
199 بازدید1 پاسخ0 رای
بازAli RabieeyAli Rabieey پرسیده شد 9 ماه پیش
203 بازدید1 پاسخ0 رای
بازghazal پرسیده شد 10 ماه پیش • 
220 بازدید1 پاسخ0 رای
بازaaii پرسیده شد 10 ماه پیش • 
172 بازدید1 پاسخ0 رای
بازRaspina پرسیده شد 10 ماه پیش • 
203 بازدید2 پاسخ0 رای
بازmahdi mahdimahdi mahdi پرسیده شد 10 ماه پیش
158 بازدید1 پاسخ0 رای
بازحمید پرسیده شد 10 ماه پیش • 
286 بازدید1 پاسخ0 رای
بازجفت گیری پرسیده شد 10 ماه پیش • 
169 بازدید1 پاسخ0 رای
بازالیی ذرابی پرسیده شد 10 ماه پیش • 
220 بازدید1 پاسخ0 رای
بازمحمد هادی پرسیده شد 10 ماه پیش • 
304 بازدید1 پاسخ0 رای
بازMaryam Shafiei پرسیده شد 10 ماه پیش • 
208 بازدید1 پاسخ0 رای
بازحامد یغماییحامد یغمایی پرسیده شد 10 ماه پیش
147 بازدید1 پاسخ0 رای
بازارشیا پرسیده شد 10 ماه پیش
120 بازدید1 پاسخ0 رای
بازmahdi mahdimahdi mahdi پرسیده شد 10 ماه پیش
191 بازدید1 پاسخ0 رای
بازاریا پرسیده شد 10 ماه پیش • 
208 بازدید1 پاسخ0 رای
بازErfan پرسیده شد 10 ماه پیش • 
219 بازدید1 پاسخ0 رای
بازپریناز پرسیده شد 10 ماه پیش • 
455 بازدید1 پاسخ0 رای
بازAmir پرسیده شد 10 ماه پیش • 
265 بازدید3 پاسخ0 رای