طوفان فکری کاربران مس به طلا


لطفا سوالات کاربران را مطالعه کنید و نظرات و پاسخهای خود را به سوالات بدهید.

اگر هنگام مرور سوالات، جواب و نقطه نظری داشتید که فکر میکنید مفید است، لطفا آن را در پاسخ به آن سوال قرار بدهید.

تجربیات، ایده ها و نظرات شما عزیزان، به اعضای دیگر سایت کمک خواهد کرد تا از تجربیات شما استفاده کنند.

پیشاپیش از همکاری شما عزبزان سپاسگزاریم.

 

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
بازعرفان پرسیده شد 9 ماه پیش • 
151 بازدید1 پاسخ0 رای
بازmahdi mahdimahdi mahdi پرسیده شد 9 ماه پیش
157 بازدید1 پاسخ0 رای
بازنیما پرسیده شد 9 ماه پیش • 
191 بازدید1 پاسخ0 رای
باززهرا پرسیده شد 9 ماه پیش • 
204 بازدید1 پاسخ0 رای
بازAli RabieeyAli Rabieey پرسیده شد 9 ماه پیش
207 بازدید1 پاسخ0 رای
بازghazal پرسیده شد 10 ماه پیش • 
227 بازدید1 پاسخ0 رای
بازaaii پرسیده شد 10 ماه پیش • 
176 بازدید1 پاسخ0 رای
بازRaspina پرسیده شد 10 ماه پیش • 
209 بازدید2 پاسخ0 رای
بازmahdi mahdimahdi mahdi پرسیده شد 10 ماه پیش
161 بازدید1 پاسخ0 رای
بازحمید پرسیده شد 10 ماه پیش • 
292 بازدید1 پاسخ0 رای
بازجفت گیری پرسیده شد 10 ماه پیش • 
171 بازدید1 پاسخ0 رای
بازالیی ذرابی پرسیده شد 10 ماه پیش • 
222 بازدید1 پاسخ0 رای
بازمحمد هادی پرسیده شد 10 ماه پیش • 
306 بازدید1 پاسخ0 رای
بازMaryam Shafiei پرسیده شد 10 ماه پیش • 
212 بازدید1 پاسخ0 رای
بازحامد یغماییحامد یغمایی پرسیده شد 10 ماه پیش
150 بازدید1 پاسخ0 رای
بازارشیا پرسیده شد 10 ماه پیش
124 بازدید1 پاسخ0 رای
بازmahdi mahdimahdi mahdi پرسیده شد 10 ماه پیش
195 بازدید1 پاسخ0 رای
بازاریا پرسیده شد 10 ماه پیش • 
212 بازدید1 پاسخ0 رای
بازErfan پرسیده شد 10 ماه پیش • 
224 بازدید1 پاسخ0 رای