طوفان فکری کاربران مس به طلا


لطفا سوالات کاربران را مطالعه کنید و نظرات و پاسخهای خود را به سوالات بدهید.

اگر هنگام مرور سوالات، جواب و نقطه نظری داشتید که فکر میکنید مفید است، لطفا آن را در پاسخ به آن سوال قرار بدهید.

تجربیات، ایده ها و نظرات شما عزیزان، به اعضای دیگر سایت کمک خواهد کرد تا از تجربیات شما استفاده کنند.

پیشاپیش از همکاری شما عزبزان سپاسگزاریم.

 

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهعلی صعلی monarch پرسیده شد 2 ماه پیش • 
96 بازدید1 پاسخ0 رای
بازپوریا پرسیده شد 2 ماه پیش • 
91 بازدید2 پاسخ0 رای
بازnashenas پرسیده شد 5 ماه پیش • 
215 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهخسته پرسیده شد 2 ماه پیش • 
79 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعرفان یازده پرسیده شد 2 ماه پیش
62 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهابوالفضل محزونابوالفضل محزون پرسیده شد 2 ماه پیش • 
51 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدههادی پرسیده شد 2 ماه پیش • 
74 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهیا مهدی پرسیده شد 2 ماه پیش • 
76 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهسروش پرسیده شد 2 ماه پیش • 
155 بازدید2 پاسخ0 رای
بازسروش پرسیده شد 2 ماه پیش • 
62 بازدید0 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهAli MahmoodiAli Mahmoodi پرسیده شد 2 ماه پیش • 
103 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهیا مهدی پرسیده شد 2 ماه پیش • 
63 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعلیرضا پرسیده شد 2 ماه پیش • 
62 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهPersian-major پرسیده شد 2 ماه پیش • 
86 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعلی صعلی monarch پرسیده شد 2 ماه پیش
88 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهmohamad پرسیده شد 2 ماه پیش • 
60 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهomid پرسیده شد 2 ماه پیش • 
68 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهhadi پرسیده شد 2 ماه پیش • 
91 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهSorena پرسیده شد 2 ماه پیش • 
74 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهارشیا پرسیده شد 2 ماه پیش
63 بازدید1 پاسخ0 رای