طوفان فکری کاربران مس به طلا


لطفا سوالات کاربران را مطالعه کنید و نظرات و پاسخهای خود را به سوالات بدهید.

اگر هنگام مرور سوالات، جواب و نقطه نظری داشتید که فکر میکنید مفید است، لطفا آن را در پاسخ به آن سوال قرار بدهید.

تجربیات، ایده ها و نظرات شما عزیزان، به اعضای دیگر سایت کمک خواهد کرد تا از تجربیات شما استفاده کنند.

پیشاپیش از همکاری شما عزبزان سپاسگزاریم.

 

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
بازحمید پرسیده شد 10 ماه پیش • 
269 بازدید1 پاسخ0 رای
بازبهمن پرتوahmad14 پرسیده شد 10 ماه پیش
160 بازدید1 پاسخ0 رای
بازسجاد پرسیده شد 10 ماه پیش • 
154 بازدید1 پاسخ0 رای
بازمحمد پرسیده شد 10 ماه پیش • 
204 بازدید1 پاسخ0 رای
باز.... پرسیده شد 10 ماه پیش • 
204 بازدید1 پاسخ0 رای
بازسجاد پرسیده شد 10 ماه پیش
179 بازدید1 پاسخ0 رای
بازخداوندا ...... پرسیده شد 10 ماه پیش
232 بازدید1 پاسخ0 رای
بازمحمد پرسیده شد 10 ماه پیش • 
192 بازدید1 پاسخ0 رای
بازصادق پرسیده شد 11 ماه پیش • 
244 بازدید1 پاسخ0 رای
بازAmin پرسیده شد 11 ماه پیش • 
204 بازدید1 پاسخ0 رای
بازdoosti پرسیده شد 11 ماه پیش • 
216 بازدید1 پاسخ0 رای
بازmahdi mahdimahdi mahdi پرسیده شد 11 ماه پیش
160 بازدید1 پاسخ0 رای
بازEdi پرسیده شد 11 ماه پیش • 
289 بازدید1 پاسخ0 رای
بازEdi پرسیده شد 11 ماه پیش
232 بازدید1 پاسخ-1 رای
بازEdi پرسیده شد 11 ماه پیش • 
156 بازدید0 پاسخ0 رای
بازEdi پرسیده شد 11 ماه پیش • 
247 بازدید2 پاسخ0 رای
بازعلى پرسیده شد 11 ماه پیش • 
165 بازدید1 پاسخ0 رای
بازmahdi mahdimahdi mahdi پرسیده شد 11 ماه پیش
211 بازدید1 پاسخ0 رای
بازکاوس پرسیده شد 11 ماه پیش • 
192 بازدید1 پاسخ0 رای