طوفان فکری کاربران مس به طلا


لطفا سوالات کاربران را مطالعه کنید و نظرات و پاسخهای خود را به سوالات بدهید.

اگر هنگام مرور سوالات، جواب و نقطه نظری داشتید که فکر میکنید مفید است، لطفا آن را در پاسخ به آن سوال قرار بدهید.

تجربیات، ایده ها و نظرات شما عزیزان، به اعضای دیگر سایت کمک خواهد کرد تا از تجربیات شما استفاده کنند.

پیشاپیش از همکاری شما عزبزان سپاسگزاریم.

 

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهعلی mrgعلی mrg پرسیده شد 3 سال پیش • 
499 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهتولد ذهنتولد ذهن پرسیده شد 3 سال پیش • 
499 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهali22ali22 پرسیده شد 3 سال پیش • 
563 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهmojtabamojtaba پرسیده شد 3 سال پیش • 
520 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهsaman11saman11 پرسیده شد 3 سال پیش • 
567 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهارتاواارتاوا پرسیده شد 3 سال پیش • 
546 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهMAHDI .7Z.m پرسیده شد 3 سال پیش • 
548 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهpayampayam پرسیده شد 3 سال پیش • 
528 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهrainrain پرسیده شد 3 سال پیش
568 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهMr.MorseMr.Morse پرسیده شد 3 سال پیش • 
594 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهomidvaromidvar پرسیده شد 3 سال پیش • 
592 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهMr.MorseMr.Morse پرسیده شد 3 سال پیش • 
597 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهMahdi BaeidiNejadMk پرسیده شد 3 سال پیش • 
515 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهramin_shramin_sh پرسیده شد 3 سال پیش • 
488 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهiiiohseniiiohsen پرسیده شد 3 سال پیش • 
522 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهBlueArtBlueArt پرسیده شد 3 سال پیش • 
529 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهAli_won'tAli_won't پرسیده شد 3 سال پیش • 
549 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهnahidvenusnahidvenus پرسیده شد 3 سال پیش • 
559 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهamir22amir22 پرسیده شد 3 سال پیش • 
530 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهmehdimehdi پرسیده شد 3 سال پیش • 
601 بازدید1 پاسخ0 رای