طوفان فکری کاربران مس به طلا


لطفا سوالات کاربران را مطالعه کنید و نظرات و پاسخهای خود را به سوالات بدهید.

اگر هنگام مرور سوالات، جواب و نقطه نظری داشتید که فکر میکنید مفید است، لطفا آن را در پاسخ به آن سوال قرار بدهید.

تجربیات، ایده ها و نظرات شما عزیزان، به اعضای دیگر سایت کمک خواهد کرد تا از تجربیات شما استفاده کنند.

پیشاپیش از همکاری شما عزبزان سپاسگزاریم.

 

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهارشیا پرسیده شد 2 ماه پیش
63 بازدید1 پاسخ0 رای
بازافشین پرسیده شد 2 ماه پیش • 
62 بازدید2 پاسخ0 رای
باززهرا پاسخ 2 ماه پیش • 
110 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهAli MahmoodiAli Mahmoodi پرسیده شد 2 ماه پیش • 
79 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهاحمد احدی پرسیده شد 2 ماه پیش • 
55 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهسروش پرسیده شد 2 ماه پیش • 
85 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعاشق خدای رحمانعاشق خدای رحمان پرسیده شد 2 ماه پیش • 
48 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهسیما پرسیده شد 2 ماه پیش • 
78 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمحمد پرسیده شد 2 ماه پیش
76 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمصطفی پرسیده شد 2 ماه پیش • 
64 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعلی اصفهانی پرسیده شد 2 ماه پیش • 
57 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمیم ر پرسیده شد 2 ماه پیش • 
53 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمحمد پرسیده شد 2 ماه پیش • 
104 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدههادی پرسیده شد 2 ماه پیش • 
57 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهShila پرسیده شد 2 ماه پیش • 
77 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمهران پرسیده شد 2 ماه پیش • 
69 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهرضا رضاییرضا رضایی پرسیده شد 2 ماه پیش • 
89 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعلی پرسیده شد 3 ماه پیش • 
96 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهبهمن پرتوahmad14 پرسیده شد 3 ماه پیش • 
73 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهt;skbm'avlmfmvgj پرسیده شد 3 ماه پیش • 
81 بازدید1 پاسخ0 رای