طوفان فکری کاربران مس به طلا


لطفا سوالات کاربران را مطالعه کنید و نظرات و پاسخهای خود را به سوالات بدهید.

اگر هنگام مرور سوالات، جواب و نقطه نظری داشتید که فکر میکنید مفید است، لطفا آن را در پاسخ به آن سوال قرار بدهید.

تجربیات، ایده ها و نظرات شما عزیزان، به اعضای دیگر سایت کمک خواهد کرد تا از تجربیات شما استفاده کنند.

پیشاپیش از همکاری شما عزبزان سپاسگزاریم.

 

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهMr.MorseMr.Morse پرسیده شد 4 سال پیش • 
722 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهMahdi Khoda doostMahdi40 پرسیده شد 4 سال پیش • 
639 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهramin_shramin_sh پرسیده شد 4 سال پیش • 
624 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهiiiohseniiiohsen پرسیده شد 4 سال پیش • 
711 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهBlueArtBlueArt پرسیده شد 4 سال پیش • 
641 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهAli_won'tAli_won't پرسیده شد 4 سال پیش • 
706 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهnahidvenusnahidvenus پرسیده شد 4 سال پیش • 
671 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهamir22amir22 پرسیده شد 4 سال پیش • 
654 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهmehdimehdi پرسیده شد 4 سال پیش • 
730 بازدید1 پاسخ0 رای
بازreza232reza232 پرسیده شد 4 سال پیش • 
680 بازدید0 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدههادی پرسیده شد 4 سال پیش • 
595 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهb nam پرسیده شد 4 سال پیش
531 بازدید1 پاسخ0 رای