طوفان فکری کاربران مس به طلا


لطفا سوالات کاربران را مطالعه کنید و نظرات و پاسخهای خود را به سوالات بدهید.

اگر هنگام مرور سوالات، جواب و نقطه نظری داشتید که فکر میکنید مفید است، لطفا آن را در پاسخ به آن سوال قرار بدهید.

تجربیات، ایده ها و نظرات شما عزیزان، به اعضای دیگر سایت کمک خواهد کرد تا از تجربیات شما استفاده کنند.

پیشاپیش از همکاری شما عزبزان سپاسگزاریم.

 

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهMAHDI .7Z.m پرسیده شد 4 سال پیش • 
815 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهpayampayam پرسیده شد 4 سال پیش • 
821 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهrainrain پرسیده شد 4 سال پیش
911 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهMr.MorseMr.Morse پرسیده شد 4 سال پیش • 
881 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهomidvaromidvar پرسیده شد 4 سال پیش • 
917 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهMr.MorseMr.Morse پرسیده شد 4 سال پیش • 
882 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهMahdi Khoda doostMahdi40 پرسیده شد 4 سال پیش • 
877 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهramin_shramin_sh پرسیده شد 4 سال پیش • 
796 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهiiiohseniiiohsen پرسیده شد 4 سال پیش • 
989 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهBlueArtBlueArt پرسیده شد 4 سال پیش • 
785 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهAli_won'tAli_won't پرسیده شد 4 سال پیش • 
984 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهnahidvenusnahidvenus پرسیده شد 4 سال پیش • 
810 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهamir22amir22 پرسیده شد 4 سال پیش • 
857 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهmehdimehdi پرسیده شد 4 سال پیش • 
916 بازدید1 پاسخ0 رای
بازreza232reza232 پرسیده شد 4 سال پیش • 
859 بازدید0 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدههادی پرسیده شد 5 سال پیش • 
723 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهb nam پرسیده شد 5 سال پیش
683 بازدید1 پاسخ0 رای