ترک-چشم-چرانی-10-افزایش-انرژی

ترک چشم چرانی 10- افزایش انرژی

/
در این فایل در رابطه با این موضوع صحبت می کنیم که چرا ترک چشم چرانی …
ترک چشم چرانی 9- قفل گردن

ترک چشم چرانی 9- قفل گردن

/
در این فایل صوتی در رابطه با یکی دیگر از تکنیک های ترک چشم چرانی ص…
ترک-چشم-چرانی

ترک چشم چرانی 8 - هدف کنترل چشم

/
در این مقاله راجع به این موضوع صحبت می کنیم که کنترل چشم و ترک …
ترک-چشم-چرانی

ترک چشم چرانی 7 - تمرین 1 ثانیه

/
این مقاله در ادامه مقالات آموزش ترک چشم چرانی هست که تکنیک دیگری…
ترک-چشم-چرانی

ترک چشم چرانی 6 - جایگزین چشم چرانی

/
در ادامه سری آموزش های ترک چشم چرانی توی این مقاله به یک نکته دیگ…
ترک-چشم-چرانی

ترک چشم چرانی 5 - تمرین افق

/
در این مقاله یک تمرین بسیار عملی در رابطه با کنترل چشم و ترک چش…
ترک-چشم-چرانی

ترک چشم چرانی 4 - خانم معذب از چشم چرانی

/
در این مقاله در رابطه با خانم هایی صحبت می کنیم که از نگاه شه…
ترک-چشم-چرانی

ترک چشم چرانی 3 - تغییر مسیر در پیاده رو

/
در این مقاله یکی از تمرین های دیگر مربوط به مبحث چشم چرانی رو…
ترک-چشم-چرانی

ترک چشم چرانی 2 - زیر مجموعه ای از پارافیلیا

/
در این مقاله در رابطه با چشم چرانی صحبت خواهیم کرد. چشم چرانی…
ترک-چشم-چرانی

ترک چشم چرانی 1 - تمام زنان دنیا هم کافی نیستند!

/
این مقاله اولین مقاله از سری آموزش های کنترل چشم هست که به صور…