ارزان فروختن خود

ارزان فروختن خود

/
سلام خدمت کاربران عزیز مس به طلا. در این فایل صوتی راجع به ارزان…
مقابله با وسوسه

مقابله با وسوسه

/
در این فایل صوتی در رابطه با مقابله با وسوسه شهوترانی بیشتر صحب…
اولویت با ترک شهوت

اولویت با ترک شهوت

/
در این فایل صوتی در رابطه با اولویت ترک شهوترانی در زندگی صحبت …
کثرت دلیل بر صحت نیست

کثرت دلیل بر صحت نیست

/
در این فایل صوتی در رابطه با این موضوع صحبت می کنیم که آیا کثرت تعدا…
وسوسه دوست دختر

وسوسه دوست دختر

/
یکی از کاربران سؤال جالبی پرسیدن و گفتن: آقای زارع من وقتی مجر…
فرق پشیمانی و شرم

فرق پشیمانی و شرم

/
در این فایل صوتی در رابطه با تفاوت بین پشیمانی و شرم داشتن صح…
مقایسه باور ثروت وشهوت

مقایسه باور ثروت و شهوت

/
در این فایل صوتی به مقایسه باورهای ثروت ساز و باورهای ترک شهوت…
پارافیلیا

پارافیلیا: بیماری انحراف جنسی

/
در این مقاله در رابطه با پارافیلیا یا انحراف جنسی بیشتر صحبت م…