کینزی 5

افشاگری: موسسه کینزی قسمت پنجم - جنایت جنسی علیه کودکان

/
در این ویدیو ادامه افشاگری مؤسسه کینزی رو ادامه میدیم. در ا…
افشاگری-موسسه-کینزی-قسمت-چهارم-آلفرد-ک

افشاگری: موسسه کینزی قسمت چهارم: آلفرد کینزی که بود؟

/
به نام خدا در این ویدیو ادامه بحث افشاگری موسسه کینزی رو اد…
موسسه-کینزی-قسمت-سوم

افشاگری: موسسه کینزی قسمت سوم: دوران قبل و بعد از کینزی

/
در ادامه ویدیوهای معرفی افشاگری مؤسسه کینزی قسمت سوم این م…

افشاگری: موسسه کینزی قسمت دوم: دنیای کودک آزار امروز

/
توی این ویدیو در رابطه با مؤسسه کینزی صحبت می کنیم. مؤسسه ای که در …
Kinsey-institute-part 1

افشاگری: موسسه کینزی قسمت اول: ترویج رابطه جنسی در کودکان

/
توی این مقله مبحث بسیار مهمی رو آغاز می کنیم و در رابطه با مؤسسه …