ترک خودارضایی و غم بعد از آن

ترک خودارضایی و غم بعد از آن

/
کاربری به ما پیام دادن و گفتن: من خودارضایی رو کنار گذاشتم…
خودارضایی را ترک کنم که چی بشه؟

استمنا و خود ارضایی را ترک کنم که چی بشه؟

/
در این ویدیو می خواستم یه کم بیشتر در رابطه با چشم اندازهای ت…
what to do with lustful people.

با شهوتران های اطرافمان چه کنیم؟

/
یکی از بزرگترین موانعی که در راه ترک شهوترانی ، خودارضایی …
transform sexual energy for singles

مجردی و استفاده صحیح از نیروی جنسی

/
اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده                             …
effects of masturbation on children

عوارض خودارضایی روی فرزند

/
آیا عوارض خودارضایی روی فرزندان ما هم تأثیر می گذاره؟ یعنی…
rewards of quitting masturbation ‎

چشم اندازهای زیبای ترک شهوترانی

/
  دستاوردهای بعد از ترک شهوترانی در این ویدیو در رابطه با یک مو…
هنگام لغزش در ترک خودارضایی چه کنیم؟

هنگام لغزش در ترک خودارضایی چه کنیم؟

/
در این ویدیو در رابطه با لغزش کردن باز هم بیشتر صحبت می کنیم.…
چرا بعد از ترک شهوت رانی، دیگران را جذب خود می کنیم؟

چرا بعد از ترک شهوت رانی، دیگران را جذب خود می کنیم؟

/
دوستان در این ویدیو در رابطه با یک موضوع بسیار مهم صحبت می کن…
درمان عوارض بعد از ترک خودارضایی

درمان عوارض بعد از ترک خود ارضایی

/
دوستان در این ویدیو در رابطه با درمان عوارض خودارضایی بعد از ترک کر…
ترمیم زندگی بعد از ترک

ترمیم زندگی گذشته بعد از ترک خود ارضایی

/
یکی از کاربران ما در وبسایت مس به طلا سؤال بسیار مهمی …