غروب

غروب

/
در این ویدیو در رابطه با غروب صحبت می کنیم. چون الان غروبه و …
رقابت همیشه بازنده در خانمها

رقابت همیشه بازنده در خانمها

/
نیاز هر خانمی دیده شدن است و اینکه مورد تحسین و تمجید دیگران …
رییس کل

رئیس کل!

/
توی این ویدیو در رابطه با رئیس کل صحبت می کنیم. گاهاً شده ک…
خوراک به شهوت

خوراک به شهوت

/
توی این ویدیو در رابطه با خوراک دادن به شهوت صحبت می کنی…
قدرت میل جنسی

تبدیل نیروی جنسی به ثروت - قسمت 25 - قدرت میل جنسی

/
توی این ویدیو در رابطه با قدرت میل جنسی صحبت می کنیم و این قد…
تمرین سکوت در دوران خلوت درون (سالیتود)

تمرین سکوت در دوران خلوت درون (سالیتود)

/
  توی این ویدیو در رابطه تمرین سکوت در دوران سالیتیود…
ترس از پرهیز و تعالی میل جنسی

تبدیل نیروی جنسی به ثروت - قسمت 24 - ترس از پرهیز و تعالی میل جنسی

/
توی این ویدیو در رابطه با ترس از پرهیز صحبت می کنیم. ترسی…
ورزش و رفع افسردگی

ورزش و رفع افسردگی

/
توی این ویدیو در رابطه با ورزش کردن صحبت می کنیم. خوب …
آِیا رابطه جنسی قبل از ازدواج حق زن است؟

آیا رابطه جنسی قبل از ازدواج حق زن است؟

/
  توی این ویدیو در رابطه با یک موضوع بسیار مهمی که ی…