چگونه نمازم را جدی بگیرم؟

چگونه نمازم را جدی بگیرم؟

/
کاربر عزیزی یک سؤالی از من پرسیدن در رابطه با اینکه حالا نما…
آیا میتوان در اوج ابتلا به خودارضایی ازدواج کرد

آیا میتوان در اوج ابتلا به خودارضایی ازدواج کرد؟

/
در  این ویدیو در رابطه با ارتباط بین ازدواج و ترک خودارضای…
آیا گارانتی بازگشت وجه دوره تبدیل میل جنسی، حقیقی است؟

آیا گارانتی بازگشت وجه دوره تبدیل میل جنسی، حقیقی است؟

/
آیا گارانتی بازگشت وجه که در رابطه با محصول استحاله میل جنسی ه…
آیا میشود هم از سکس صحبت کرد هم از خدا؟

آیا میشود هم از مسائل جنسی صحبت کرد هم از خدا؟

/
یکی از کاربران سؤالی رو مطرح کرده بودن با این عنوان: شما که …
خودت باش و خوش باش

خودت باش و خوش باش!

/
در این ویدیو در رابطه با این موضوع صحبت می کنیم که "خودت باش!…
آیا واقعا میشود میل جنسی را استحاله کرد

آیا واقعا میشود میل جنسی را استحاله کرد؟

/
سلام به کاربران عزیز مس به طلا از کنار زاینده رود و این ساع…
چه کنیم تا با لباسهای چسبان تحریک نشویم

چه کنیم تا با لباسهای چسبان تحریک نشویم؟

/
به نام خدا دوستان توی این ویدیو می خواستم یکی از خاطرات و داس…
خانم، روح خودت را ارزان نفروش

خانم، روح خودت را ارزان نفروش!

/
کاربر عزیزی از ما سؤال پرسیدن: در رابطه با این موضوع صحبت ک…
تفاوت استحاله و پرهیز، سالیتود و تجرد

تفاوت استحاله و پرهیز، سالیتود و تجرد

/
توی این ویدیو یک سری از واژه هایی که توی مس به طلا زیاد است…