اساتید مورد تایید مس به طلا

در این صفحه، محصولات اثرگذار از اساتیدی که آقای زارع و اعضای تیم مس به طلا در زمینه های مختلف از آنها درس آموخته اند را معرفی می کنیم.

ما از هر استاد یک یا دو محصول را معرفی می کنیم. ولی شما علاوه بر محصول معرفی شده از اساتید مربوطه، میتوانید در سایت آنها هم گشتی بزنید و محصولات دیگر آن ها را هم بررسی کنید.

به دلیل اینکه توضیحات خود اساتید مربوطه راجع به دوره هایشان بسیار جامع هست، ما از توضیح اضافی خودداری کردیم و شما را به مطالعه توضیحات تکمیلی در سایت خودشان دعوت می کنیم.

دوره های استاد ژان بقوسیان:

جواد زارع راجع به دوره های ژان بقوسیان می گوید:

دوره های بالا را خودم شخصا تهیه کرده ام و از آنها استفاده بسیار زیادی برده ام. عزیزانی که از ما می پرسند که چطور ثروتمند و موفق شویم، بهترین شروع اینجاست.

 مجموعه مس به طلا از وقتی بسیار حرفه ای و موفق شد که من در دوره حضوری کارخانه تولید اطلاعات استاد بقوسیان شرکت کردم، و از آن پس دوره ها و محصولات متعددی از ایشان را تهیه کرده و راهکارهایشان را در مس به طلا پیاده سازی کردم. دو دوره پیشنهادی بالا، جدیدترین محصولاتی از ایشان است که استفاده کرده ام.