دوره سالیتود و خلوت درون – مقام هفتم

199,000 تومان

در این مقام می اموزیم چگونه پول و ثروت را جذب کنیم و روی باور های ثروت ساز خودمان کار میکنیم و با تکنیک هایی در راه ثروتمند شدن اشنا می شویم که کمتر از آن ها چیزی شنیده ایم.

دوره سالیتود و خلوت درون – مقام هفتم

199,000 تومان