طوفان فکری کاربران مس به طلا


لطفا سوالات کاربران را مطالعه کنید و نظرات و پاسخهای خود را به سوالات بدهید.

اگر هنگام مرور سوالات، جواب و نقطه نظری داشتید که فکر میکنید مفید است، لطفا آن را در پاسخ به آن سوال قرار بدهید.

تجربیات، ایده ها و نظرات شما عزیزان، به اعضای دیگر سایت کمک خواهد کرد تا از تجربیات شما استفاده کنند.

پیشاپیش از همکاری شما عزبزان سپاسگزاریم.

 

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهAli MahmoodiAli Mahmoodi پرسیده شد 11 ساعت پیش • 
10 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمحمدمهدی کرامت پرسیده شد 11 ساعت پیش • 
6 بازدید1 پاسخ0 رای
بازسروش جسروش چریکی پرسیده شد 11 ساعت پیش • 
4 بازدید0 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعلیرضا پرسیده شد 1 هفته پیش • 
19 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهحسین پرسیده شد 2 روز پیش • 
9 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدههیمن یوسفی پرسیده شد 2 روز پیش • 
11 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعلی صعلی ص پرسیده شد 2 روز پیش • 
22 بازدید1 پاسخ0 رای
بازپوریا پرسیده شد 6 روز پیش • 
30 بازدید2 پاسخ0 رای
بازnashenas پرسیده شد 3 ماه پیش • 
123 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهخسته پرسیده شد 4 روز پیش • 
17 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعرفان یازده پرسیده شد 4 روز پیش
19 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهابوالفضل محزونابوالفضل محزون پرسیده شد 4 روز پیش • 
14 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدههادی پرسیده شد 5 روز پیش • 
16 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهیا مهدی پرسیده شد 6 روز پیش • 
14 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهسروش پرسیده شد 1 هفته پیش • 
75 بازدید2 پاسخ0 رای
بازسروش پرسیده شد 1 هفته پیش • 
14 بازدید0 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهAli MahmoodiAli Mahmoodi پرسیده شد 1 هفته پیش • 
37 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهیا مهدی پرسیده شد 1 هفته پیش • 
19 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعلیرضا پرسیده شد 1 هفته پیش • 
19 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهPersian-major پرسیده شد 1 هفته پیش • 
35 بازدید1 پاسخ0 رای
بستن
بستن