جواب سوالاتدسته بندی: خود ارضاییبیماری ناشی از خودارضایی
Edi 8 ماه قبل

ایا خودارضایی باعث ایجاد بیماری اسکیزوفرنی میشود؟