ناشناس 4 ماه قبل

من وقتی بچه بود مورد تعارض قرار گرفتم از همون موقع خ.ا شروع شد از اون سالها خیلی گذشته ولی من هنوز جلوی چشممه  الان نگاهم همش به اندام جنسی اقایونه لذتی هم نداره ولی نگاه میکنم نمیدونم چطور جلو شو بگیرم گوشه گیر شدم حتی دلم نمیخواد تی وی ببینم چون وضع لباس هاشون بده وبرجستگی بدنشون مشخصه چیکار کنم؟؟ بخاطر اون تعارض پر از حس های بد وکنترل نگاهم بهش اضافه شده چیکار کنم؟