جواب سوالاتخودارضایی
علی نقی پورali_naghi95 8 ماه قبل

بعضی ها ک زیا خودارضایی کردند چشماشون گود افتاده. آیا بعد از ترک این گودی چشمها ممکنه درست بشه و مثل قبل از زمان خودارضایی بشه؟