جواب سوالاتدسته بندی: استحاله نیروی جنسیرابطه زیاد غذا خوردن با زیاد شدن شهوت چیست؟ آیا زیاد غذا خوردن یعنی پر خوری با زیاد شدن شهوت آدمی رابطه دارد یا خیر؟ اگر دارد چگونه؟ اگر ندارد چرا؟
میر صاحبزادهمیر صاحبزاده 2 سال قبل

رابطهزیادغذاخوردنبازیادشدنشهوتچیست؟
آیازیادغذاخوردنیعنیپرخوریبازیادشدنشهوتآدمیرابطهداردیاخیر؟
اگرداردچگونه؟    اگرنداردچرا؟

3 پاسخ
2 سال قبل

سلام دوست عزیز…
پرخوری و شهوترانی جنسی هر دو از جنس شهوت هستند و برخواسته از هوای نفسانی هستند و نتیجه ذهن بیمار و هر دو اعتیاد هستند و فرد بر اثر خلاهای درون روحی و روحانی دچار آنها میشود هر دو کاملا بهم مرتبط هستند چون شخص وقتی شهوت جنسی می کند حالش بد میشود و برای فرار از حال بد به غذا پناه میبرد البته بعضی افراد به موارد دیگر روی می آورند 
و همچنین وقتی فرد پرخوری می کند برای آرام کردن درون خود به شهوت جنسی پناه می برد کاملاً باهم ارتباط مستقیم دارند و حتی خیلی از غذاها مثلاً گوشت قرمز باعث افزایش شهوت جنسی می شود.

2 سال قبل

سلام دوست عزیز…
پرخوری و شهوترانی جنسی هر دو از جنس شهوت هستند و برخواسته از هوای نفسانی هستند و نتیجه ذهن بیمار و هر دو اعتیاد هستند و فرد بر اثر خلاهای درون روحی و روحانی دچار آنها میشود هر دو کاملا بهم مرتبط هستند چون شخص وقتی شهوت جنسی می کند حالش بد میشود و برای فرار از حال بد به غذا پناه میبرد البته بعضی افراد به موارد دیگر روی می آورند 
و همچنین وقتی فرد پرخوری می کند برای آرام کردن درون خود به شهوت جنسی پناه می برد کاملاً باهم ارتباط مستقیم دارند و حتی خیلی از غذاها مثلاً گوشت قرمز باعث افزایش شهوت جنسی می شود.

soheilsn76soheilsn76 2 سال قبل

سلام دوست گرامی بنده با کسب اجازه از مس به طلا تجربه خودم رو به شما میگم.بله ارتباط بسیار زیادی دارن باهم چون بخشی از غذا و ویتامین ها و به طور کلی مواد مقوی که ما مصرف میکنیم نیمی از انرژی اون صرف فعالیت های بدنی روزانه و نیم دیگر صرف انرژی جنسی و تولید اسپرم و مایعات جنسی میشه، حالا اگر ما غذارو به مقدار زیاد تر از حد ضرورت بدن مصرف کنیم باعث فعالیت بیش از حد سیستم انرژیک و سیستم جنسی برای ساختن اسپرم میشه و فشار جنسی بسیار زیادی رو میاره به شخصه لغزش های من در ترک خودارضایی یکیش همین پرخوری بوده لذا توصیه من به شما داداش گلم اینه هر موقع احساس سیری کردی دست از غذا بکش.اگر هم شرایطشو داری یه وقتایی روزه بگیر.در پناه حق

میر صاحبزادهمیر صاحبزاده پاسخ داده شده 2 سال قبل

ممنون از جواب عالی مس به طلا و جواب کاملاً دقیق و علمی دوست ما سهیل!