جواب سوالاترابطه نامزدی
Par VazPar Vaz 11 ماه قبل

چطور رابطه نامزدی قبلی ای که داشتیم رو به طور کامل فراموش کنیم؟

1 پاسخ
سلمانیسلمانی عضو سایت 11 ماه قبل

سلام دوست عزیز..
خاطرات کم کم فراموش می شوند آن هم اگر باور داشته باشید که آن شخص به صلاح شما نیست و هم فرکانس و هم جهت نیست و خود به خود از کنار شما می رود  به این پذیرش خواهید رسید که رفتنی ها باید بروند و جای نگرانی نیست ..
 
فایلهای پنج مرحله بعد از جدایی را از طریق کانال یا سایت ما را گوش کنید.