جواب سوالاتدسته بندی: خود ارضاییسلام ی سوال داشتم من خود ارضایی رو دارم ترک میکنم میخاستم بدونم پاک بودن من وگناه نکردن و… تأثیر بر روی خانوادم واقوام وهمسایه ها داره یانه باتشکر