جواب سوالاتدسته بندی: خود ارضاییمحتلم شدن در خواب
????? 6 ماه قبل

کسی که در خواب محتلم شه بعد از ۱۰ روز ترک خودارضایی باید دوباره از اول شروع به ترک کنه یا طبیعی هست نیازی نیست به از اول شروع کردن ادامه باید داد؟

2 پاسخ
جواد زارعمس به طلا عضو سایت 6 ماه قبل

سلام دوست عزیز…
نه نیازی نیست ، روزهای اول ترک خودارضایی کاملاً طبیعی هست هر چه بیشتر پرهیز بگیرید شما خواب ها هم کمتر خواهد شد 

جواد زارعمس به طلا عضو سایت 6 ماه قبل

سلام دوست عزیز…
نه نیازی نیست ، روزهای اول ترک خودارضایی کاملاً طبیعی هست هر چه بیشتر پرهیز بگیرید شما خواب ها هم کمتر خواهد شد