Hoseen 2 هفته قبل

سلام خدمت اقای زارع وهمکاران مس به طلا من فایل پشت پرده صنعت پورنو گرافی را که اقای زارع قبلا زحمت کشیده بودند دیدم وایشون در فایل گفته بودن که همه زنانی که در صنعت پورن کار می کنند نا راضی اند ولی من حالا کار نداریم یکی ازپورنو استار ها را که دنبال می کنم انگار خیلی از این کار راضی اند و تو پیاماشون میگن فیلم های منو ببینید در ضمن ایشون الان همسر دارند وهمچنین بارداراند وحتی خانواده هم دارند درحالی که اقای زارع گفتن که همشون بی خانواده وسرپرست اند.

3 پاسخ
سلمانیسلمانی عضو سایت 3 هفته قبل

سلام دوست عزیز…
 
همیشه در یک موضوع اکثریت در نظر گرفته میشود اکثر پورن استادها نود درصد آنها وضع روحی و خانوادگی مناسبی ندارند خیلی ساده است این موضوع او یک انسان هست ولی هر روز مورد تجاوز به شکل فجیعی قرار می گیرد چرا فکر می کنید حال این ها خوب است و شاد 
 
دوست خوبمون خانواده تم داشتا باشه از خودش هم تبلیغ کنه راهی نداره باید تن بده چون سرشو میبرن گرچه روحش نابود شده و ادای کرم های شاد رو درمیاره خواهشا به این حرف ها توجه نکنید که جز عذاب چیزی نداره انرژی اونها رو دریافت می کنید مراقب خودتون باشید و گول این حرف ها و تبلیغات رو نخورید

سلمانیسلمانی عضو سایت 3 هفته قبل

سلام دوست عزیز…
 
همیشه در یک موضوع اکثریت در نظر گرفته میشود اکثر پورن استادها نود درصد آنها وضع روحی و خانوادگی مناسبی ندارند خیلی ساده است این موضوع او یک انسان هست ولی هر روز مورد تجاوز به شکل فجیعی قرار می گیرد چرا فکر می کنید حال این ها خوب است و شاد 
 
دوست خوبمون خانواده تم داشتا باشه از خودش هم تبلیغ کنه راهی نداره باید تن بده چون سرشو میبرن گرچه روحش نابود شده و ادای کرم های شاد رو درمیاره خواهشا به این حرف ها توجه نکنید که جز عذاب چیزی نداره انرژی اونها رو دریافت می کنید مراقب خودتون باشید و گول این حرف ها و تبلیغات رو نخورید

سلمانیسلمانی عضو سایت 3 هفته قبل

سلام دوست عزیز…
 
همیشه در یک موضوع اکثریت در نظر گرفته میشود اکثر پورن استادها نود درصد آنها وضع روحی و خانوادگی مناسبی ندارند خیلی ساده است این موضوع او یک انسان هست ولی هر روز مورد تجاوز به شکل فجیعی قرار می گیرد چرا فکر می کنید حال این ها خوب است و شاد 
 
دوست خوبمون خانواده تم داشتا باشه از خودش هم تبلیغ کنه راهی نداره باید تن بده چون سرشو میبرن گرچه روحش نابود شده و ادای کرم های شاد رو درمیاره خواهشا به این حرف ها توجه نکنید که جز عذاب چیزی نداره انرژی اونها رو دریافت می کنید مراقب خودتون باشید و گول این حرف ها و تبلیغات رو نخورید