طوفان فکری کاربران مس به طلا


لطفا سوالات کاربران را مطالعه کنید و نظرات و پاسخهای خود را به سوالات بدهید.

اگر هنگام مرور سوالات، جواب و نقطه نظری داشتید که فکر میکنید مفید است، لطفا آن را در پاسخ به آن سوال قرار بدهید.

تجربیات، ایده ها و نظرات شما عزیزان، به اعضای دیگر سایت کمک خواهد کرد تا از تجربیات شما استفاده کنند.

پیشاپیش از همکاری شما عزبزان سپاسگزاریم.

 

جواب سوالاتدسته بندی: استحاله نیروی جنسی
فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهامیر صمدوندامیر صمدوند پرسیده شد 1 هفته پیش • 
15 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعلی پرسیده شد 2 ماه پیش • 
90 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمحمد صادق چارقچیمحمد صادق چارقچی پرسیده شد 2 ماه پیش • 
60 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهع پرسیده شد 4 ماه پیش • 
147 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهHoseen پرسیده شد 5 ماه پیش • 
141 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهm پرسیده شد 5 ماه پیش • 
118 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهاحسان پرسیده شد 6 ماه پیش • 
153 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعلیرضا محمدی پرسیده شد 6 ماه پیش • 
171 بازدید3 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهرضا کیوان پرسیده شد 7 ماه پیش • 
134 بازدید1 پاسخ0 رای
بازسروش پرسیده شد 9 ماه پیش • 
161 بازدید0 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهسروش پرسیده شد 9 ماه پیش • 
244 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهasghar پرسیده شد 10 ماه پیش • 
172 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمحمد پرسیده شد 10 ماه پیش • 
210 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهماهان پرسیده شد 11 ماه پیش • 
203 بازدید1 پاسخ0 رای
بازasghar پرسیده شد 11 ماه پیش • 
180 بازدید0 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهAmir rezahi پرسیده شد 11 ماه پیش • 
234 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهحمید پرسیده شد 12 ماه پیش • 
217 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهسمیه پرسیده شد 12 ماه پیش • 
227 بازدید1 پاسخ0 رای