طوفان فکری کاربران مس به طلا


لطفا سوالات کاربران را مطالعه کنید و نظرات و پاسخهای خود را به سوالات بدهید.

اگر هنگام مرور سوالات، جواب و نقطه نظری داشتید که فکر میکنید مفید است، لطفا آن را در پاسخ به آن سوال قرار بدهید.

تجربیات، ایده ها و نظرات شما عزیزان، به اعضای دیگر سایت کمک خواهد کرد تا از تجربیات شما استفاده کنند.

پیشاپیش از همکاری شما عزبزان سپاسگزاریم.

 

جواب سوالاتدسته بندی: استحاله نیروی جنسی
فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهع پرسیده شد 4 هفته پیش • 
36 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهHoseen پرسیده شد 1 ماه پیش • 
38 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهm پرسیده شد 2 ماه پیش • 
45 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهاحسان پرسیده شد 3 ماه پیش • 
74 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعلیرضا محمدی پرسیده شد 3 ماه پیش • 
82 بازدید3 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهرضا کیوان پرسیده شد 4 ماه پیش • 
76 بازدید1 پاسخ0 رای
بازسروش پرسیده شد 5 ماه پیش • 
104 بازدید0 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهسروش پرسیده شد 5 ماه پیش • 
156 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهasghar پرسیده شد 7 ماه پیش • 
106 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمحمد پرسیده شد 7 ماه پیش • 
139 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهماهان پرسیده شد 7 ماه پیش • 
137 بازدید1 پاسخ0 رای
بازasghar پرسیده شد 7 ماه پیش • 
130 بازدید0 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهAmir rezahi پرسیده شد 8 ماه پیش • 
160 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهحمید پرسیده شد 9 ماه پیش • 
149 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهسمیه پرسیده شد 9 ماه پیش • 
162 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمحمد پرسیده شد 10 ماه پیش • 
175 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعلیرضا پرسیده شد 10 ماه پیش • 
233 بازدید1 پاسخ0 رای