طوفان فکری کاربران مس به طلا


لطفا سوالات کاربران را مطالعه کنید و نظرات و پاسخهای خود را به سوالات بدهید.

اگر هنگام مرور سوالات، جواب و نقطه نظری داشتید که فکر میکنید مفید است، لطفا آن را در پاسخ به آن سوال قرار بدهید.

تجربیات، ایده ها و نظرات شما عزیزان، به اعضای دیگر سایت کمک خواهد کرد تا از تجربیات شما استفاده کنند.

پیشاپیش از همکاری شما عزبزان سپاسگزاریم.

 

جواب سوالاتدسته بندی: استحاله نیروی جنسی
فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهامید خورشیدیOmidkhorshidi124 پرسیده شد 4 سال پیش • 
490 بازدید1 پاسخ0 رای
بازبهمن پرتوahmad14 پرسیده شد 4 سال پیش • 
528 بازدید1 پاسخ0 رای
بازامید خورشیدیOmidkhorshidi124 پرسیده شد 4 سال پیش • 
428 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهبهمن پرتوahmad14 پرسیده شد 4 سال پیش • 
1023 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهyasiyasi پرسیده شد 4 سال پیش • 
782 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمحسن گروسیmg1990 پرسیده شد 4 سال پیش • 
751 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهpayampayam پرسیده شد 5 سال پیش • 
2843 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهsaeidsaeid پرسیده شد 4 سال پیش • 
1072 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهrenasrenas پرسیده شد 4 سال پیش • 
985 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهali22ali22 پرسیده شد 4 سال پیش • 
875 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهpayampayam پرسیده شد 4 سال پیش • 
821 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهiiiohseniiiohsen پرسیده شد 4 سال پیش • 
989 بازدید1 پاسخ0 رای