طوفان فکری کاربران مس به طلا


لطفا سوالات کاربران را مطالعه کنید و نظرات و پاسخهای خود را به سوالات بدهید.

اگر هنگام مرور سوالات، جواب و نقطه نظری داشتید که فکر میکنید مفید است، لطفا آن را در پاسخ به آن سوال قرار بدهید.

تجربیات، ایده ها و نظرات شما عزیزان، به اعضای دیگر سایت کمک خواهد کرد تا از تجربیات شما استفاده کنند.

پیشاپیش از همکاری شما عزبزان سپاسگزاریم.

 

جواب سوالاتدسته بندی: ترک اعتیاد
فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهPersian-major پرسیده شد 1 هفته پیش • 
35 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهرضا پرسیده شد 1 ماه پیش • 
34 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهامیرعباس جباریامیرعباس جباری پرسیده شد 1 ماه پیش • 
37 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهامیرعباس جباریامیرعباس جباری پرسیده شد 1 ماه پیش • 
37 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهMohammad پرسیده شد 1 ماه پیش • 
47 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهasghar ghaemiasghar ghaemi پرسیده شد 2 ماه پیش • 
41 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهkkkkkL12345 پرسیده شد 2 ماه پیش • 
41 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهalireza پرسیده شد 4 ماه پیش • 
67 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعلی پرسیده شد 4 ماه پیش • 
91 بازدید1 پاسخ0 رای
بازalireza پرسیده شد 9 ماه پیش • 
269 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهparsa13800parsa13800 پرسیده شد 1 سال پیش • 
115 بازدید1 پاسخ0 رای
بازامید خورشیدیOmidkhorshidi124 پرسیده شد 1 سال پیش • 
146 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهامید خورشیدیOmidkhorshidi124 پرسیده شد 1 سال پیش • 
105 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهامید خورشیدیOmidkhorshidi124 پرسیده شد 1 سال پیش • 
144 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهasghar ghaemiasghar ghaemi پرسیده شد 1 سال پیش • 
136 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهmajormajor پرسیده شد 2 سال پیش • 
108 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهmajormajor پرسیده شد 2 سال پیش • 
121 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهparvaneparvane پرسیده شد 2 سال پیش • 
146 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهRezaKyRezaKy پرسیده شد 2 سال پیش • 
130 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهasghar ghaemiasghar ghaemi پرسیده شد 2 سال پیش • 
111 بازدید1 پاسخ0 رای
بستن
بستن